شماره حساب های ایرن طرح

شماره حساب ها

شماره حساب های ایرن طرح را در بخش زیر میتوانید مشاهده کنید.


  • نام بانک

  • شماره حساب

  • شماره کارت

    کلیه حساب ها به نام میلاد صالح پور می باشد .  • لطفا پس از واریز وجه مشخصات کامل (نام صاحب حساب ، 6رقم اخر کارت یا حساب و شماره پیگیری واربز)را به دپارتمان مال تیکت کنید [دپارتمان مالی ]

    ×